Φροντίδα στομιών

Η καλή λειτουργία του γαστρεντολογικού και ουροποιητικού συστήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση του ανθρώπινου οργανισμού. Ωστόσο πολλές φορές η ιατρική επιστήμη έρχεται αντιμέτωπη με ασθένειες ή εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά ή και διακόπτουν πλήρως την λειτουργία αυτών των συστημάτων. Η δημιουργία στομίας ως απάντηση σε τέτοιες καταστάσεις, είναι κάτι σύνηθες πλέον στις μέρες μας.


Οι στομίες ταξινομούνται ανάλογα με το σύστημα, το επίπεδο του εντέρου, το σημείο εκβολής, το τελικό αποτέλεσμα, την χρονική διάρκεια και την θέση τους. Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία μίας στομίας αποτελεί μία κοινή και σχετικά ασφαλή χειρουργική μέθοδο, πιθανές επιπλοκές μπορεί να προκύψουν. Χρονικά εντοπίζονται από τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες εώς μήνες ή και χρόνια μετά την επέμβαση. Η εκπαίδευση των ασθενών που φέρουν κάποιο είδος στομίας αποτελεί βασικό παράγοντα στον περιορισμό/ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπλοκών. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την φροντίδα του περιστομιακού δέρματος και της στομίας, τις διατροφικές συνήθειες, τον τρόπο άσκησης του ασθενή, κ.α.


Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, όπου κάνει την εμφάνιση του ο πρώτος σάκος στομίας, ως τις μέρες μας, η τεχνολογική πρόοδος συνέβαλε τα μέγιστα ώστε πλέον να προσφέρεται μία μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων επιλογών τόσο σε προϊόντα περιποίησης όσο και σε συστήματα συλλογής και κάλυψης. Η σωστή επιλογή των υλικών ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενή είναι η βασική αρχή για την φροντίδα και την καλή λειτουργία της στομίας. Το άθικτο περιστομιακό δέρμα απότελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την προώθηση θετικών αποτελεσμάτων στους ασθενείς. Αν και πολύ ασθενείς θα έρθουν αντιμέτωποι με επιπλοκές της δερματικής στιβάδας, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως κανόνας από τους φροντιστές, καθώς έχει έντονο αντίκτυπο στην σωματική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργία του ασθενή. Η καλή υγεία του δέρματος αποτελεί απόδειξης σωστής επιλογής υλικών, γεγονός που με την σειρά του εξασφαλίζει την σωστή φροντίδα και λειτουργία της στομίας.


Σε ένα σύστημα φροντίδας και περίθαλψης όπου θέτει τον ασθενή σαν άτομο στο επίκεντρο και όχι την πάθηση, φαίνεται βάση ισχυρών ενδείξεων, ότι ο εξειδικευμένος νοσηλευτής τραύματος αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της στομίας. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει στον ασθενή να αναπτύξει συναισθήματα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης στην καθημερινότητά του, απαλλάσσοντας τον από την καθημερινή ανησυχία και τον φόβο μίας πιθανής διαρροής. Εξασφαλίζει παράλληλα την επιστροφή του, στους ρυθμούς κανονικότητας που είχε πριν την επέμβαση.