Ποιοι είμαστε

Η TraumaHome αποτελείται από νοσηλευτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με πολυετή κλινική εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση στην φροντίδα και περιποίηση τραυμάτων και ελκών.

Ποιοι είμαστε

Η TraumaHome αποτελείται από νοσηλευτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με πολυετή κλινική εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση στην φροντίδα και περιποίηση τραυμάτων και ελκών.

Τις τελευταίες δεκαετίες η θεραπευτική προσέγγιση των περισσότερων συστημάτων υγείας βασιζόταν στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη του ασθενή προσεγγίζοντας περισσότερο την πάθηση και λιγότερο τον ασθενή σαν άτομο. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε παροχές υγείας, οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται ως απρόσιτες, απρόσωπες και με περιορισμένο κίνητρο ανταπόκρισης στης ανάγκες του χρήστη. Σε αντίθεση με αυτή την προσέγγιση, αρχίζει να διαφαίνεται ως σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, ότι η φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή συσχετίζεται με καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και βελτιστοποίηση δεικτών ποιότητας και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το οικιακό περιβάλλον έχει αναγνωριστεί ως ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων και ιδιαίτερα στοχευμένων υπηρεσιών φροντίδας στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών.

Είναι πολύ πιο σημαντικό να μάθεις τον άνθρωπο που έχει μία ασθένεια παρά την ασθένεια που έχει ένας άνθρωπος.

Ιπποκράτης

Ο σκοπός μας

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν ότι η φροντίδα στο σπίτι αποτελεί υγειονομική παρέμβαση που απαιτεί εξειδικευμένους επαγγελματίες. Γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι αυτός ο τύπος φροντίδας απαιτεί την χρήση ειδικών ικανοτήτων που σχετίζονται κυρίως με τις διαπροσωπικές σχέσεις, ώστε να υπάρχει μία ομαλή συνεργασία με τον ασθενή, τα μέλη της οικογένειας του και τους διάφορους επαγγελματίες υγείας. Απαιτεί επίσης αυτονομία, αίσθημα ευθύνης, τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις εγγενείς με το πεδίο δράσης. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο σπίτι χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο διαδικασιών και πολυπλοκότητας που απαιτούν επαγγελματική εμπειρία και κατάλληλα προσόντα.

Η ομάδα μας προσφέρει παροχές και υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, υψηλής ποιότητας, απλοποιώντας όσο το δυνατόν τις διαδικασίες. Ακολουθώντας πάντα το πλάνο και τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού, φροντίζει για την εφαρμογή του και για την καθημερινή ενημέρωση τόσο του ιδίου, όσο και του ασθενή αλλά και των οικείων του. Παράλληλα φροντίζει να έρθει σε επαφή και με τους υπόλοιπους φροντιστές υγείας (φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους, ψυχολόγους, τεχνίτες ιατρικών βοηθημάτων, τεχνικούς ιατρικού εξοπλισμού κ.α), προσαρμόζοντας το νοσηλευτικό πλάνο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή και στοχεύοντας στην απρόσκοπτη παροχή του συνόλου των υπηρεσιών υγείας που μπορεί να λάβει ο ασθενής στο σπίτι.

Έλκη & Τραύματα

Εκτιμάται ότι 1,5 με 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη υποφέρουν από κάποιο έλκος ή τραύμα. Πολλά εκ των οποίων εκπίπτουν σε «χρόνια», με μελέτες να αναφέρουν ότι περίπου το 15% αυτών παραμένουν ανεπίλυτα για έναν τουλάχιστον χρόνο μετά την εμφάνισή τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παρατεταμένη επιβάρυνση των ασθενών και των οικογενειών τους. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εκτιμάται ότι σε έναν πληθυσμό 1 εκατομμυρίου ανθρώπων, περίπου 3500 άνθρωποι θα έρθουν αντιμέτωποι με κάποιο τραύμα, εκ των οποίων οι 525 θα έχουν έναν τουλάχιστον χρόνο να τους ταλαιπωρεί. Η πλειοψηφία των χρόνιων τραυμάτων & ελκών αντιμετωπίζεται πρωτοβάθμια, σε εξειδικευμένα ιατρεία και στο οικιακό περιβάλλον, με την συμμετοχή μίας ομάδας διαφόρων ειδικοτήτων του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού κλάδου.

Η φιλοδοξία μας

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας αποτελεί πλέον ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη συστημάτων υγείας με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό ώστε να αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενες και ποικίλες προκλήσεις στον χώρο της υγείας στην σύγχρονη εποχή. Η αστικοποίηση και η γήρανση του πληθυσμού, η αυξανόμενη παγκόσμια τάση προς ανθυγιεινές συνήθειες, οι πολλαπλές ασθένειες και οι επιδημίες είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πιο συγκεκριμένα καλεί τους φορείς υγείας στην στοχευμένη ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, θέτοντας το άτομο, την οικογένεια, τους φροντιστές και την κοινότητα στο επίκεντρο, με υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται και θα προσαρμόζονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες τους.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες προσταγές και ανάγκες, τα μέλη της TraumaHome επιθυμούν να συμβάλουν στην θεμελίωση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στον αστικό ιστό και να γίνουν φορείς των βασικών αξιών και αρχών που την χαρακτηρίζουν. Ιδιαίτερα για τους ασθενείς με χρόνια έλκη ή τραύματα, όπου καταστάσεις όπως η κοινωνική απομόνωση, το άγχος, η αγωνία και ο πόνος μπορεί να αποτελούν καθημερινά φαινόμενα, επιθυμία μας είναι να σταθούμε δίπλα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, αρωγοί στην προσπάθειά τους με τις γνώσεις και την εμπειρία μας.

Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες μας

Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών από ομάδα νοσηλευτών υψηλής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης