Νοσηλευτική Φροντίδα

Άλλες Υπηρεσίες μας
  • Υποκλυσμός (χαμηλός, υψηλός) και υποκλυσμός σε κολοστομία
  • Φροντίδα και έλεγχος τραχειοστομίας
  • Αναρρόφηση Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων
  • Καθημερινές επισκέψεις σε κλινήρεις ασθενείς με στόχο τη γρήγορη ανάρρωση. Ταυτόχρονα, παρέχεται ενημέρωση για όλα τα φαρμακευτικά και τεχνικά μέσα για την αποφυγή και την αντιμετώπιση βλάβης.
  • Σίτιση από το στόμα, το Levin ή τη γαστροστομία/νηστιδοστομία σίτισης.
  • Τοποθέτηση, περιποίηση και αφαίρεση καθετήρα ουροδόχου κύστεως
  • Πλύσεις καθετήρα ουροδόχου κύστεως
  • Διαλείποντες καθετηριασμοί
  • Καθαρισμός σώματος επί κλίνης (Μπάνιο/λούσιμο), τοπική καθαριότητα, αλλαγή πάνας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματίστε ένα ραντεβού με την ομάδα μας. Ερχόμαστε στο χώρο σας για αξιολόγηση και καταγραφή των αναγκών σας χωρίς κάποια αρχική χρέωση.