Εκπαίδευση & Ενημέρωση

Άλλες Υπηρεσίες μας
  • Εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών ασθενών στη διαχείριση θεμάτων υγείας.
  • Ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως προγραμμάτων που αφορούν τη λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.
  • Ανάπτυξη , διοίκηση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση θεραπευτικών κέντρων.
  • Ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων υγειονομικής πρόληψης (πρόληψη διαβητικού ποδιού, πιεστικών ελκών, λεμφοιδήματος)
  • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, Ημερίδων, Εργαστηρίων, Συνεδρίων, Εκθέσεων, Σεμιναρίων Επιμορφωτικού- Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα (που στοχεύουν στην επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση πάνω σε ειδικά θέματα που αφορούν την προαγωγή της υγείας) και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις κάθε μορφής προς διάδοση και προώθηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ.
  • Άσκηση τηλεφροντίδας και συμβουλευτικής σε ασθενείς απομακρυσμένων περιοχών, όπως και σε αποκλεισμένους ασθενείς που δεν έχουν σε φροντίδα υγείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματίστε ένα ραντεβού με την ομάδα μας. Ερχόμαστε στο χώρο σας για αξιολόγηση και καταγραφή των αναγκών σας χωρίς κάποια αρχική χρέωση.